Phật dạy làm 4 điều này là cách dễ nhất để có được hạnh phúc trong cuộc sống

Từ hơn 2500 trước đã có người hỏi xin Đức Phật cách có được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống dành cho những người trần mắt thịt chúng sanh muôn loài. Đức Phật với tâm từ bi đã chỉ dẫn cho người đó và tất cả chúng sanh cách dễ nhất để đã được điều đó.

Phật dạy cách để có được hạnh phúc

Bài kinh: Thiết lập hạnh phúc

Một ngày nọ, Thế Tôn đang sinh sống trong lòng nhân gian Câu Lợi, ở thị trấn đầy sức sống Ka-ka-ra-pát-ta. Tại đây, một người tên Bai-ha-pai-ja, đã tìm đến để bái kiến và cầu xin lời khuyên từ Thế Tôn:

“Thưa Thế Tôn, chúng con là những người làm ăn nhân gian, chúng con vui vẻ trong những mong muốn thế tục, cuộc sống của chúng con đầy ắp tiếng cười của vợ con, tiếng đàn và mùi hương, chúng con đeo trên mình những vòng hoa tươi, và chúng con có tài sản vàng bạc. Thưa Thế Tôn, xin hãy dạy dỗ chúng con, để chúng con có thể tìm thấy hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại của mình.”

Thế Tôn trả lời: “Bai-ha-pai-ja à, có bốn điều mà nếu chúng sanh thực hiện, chúng sanh sẽ tìm thấy hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại của mình”.

Đó là:

  1. tận tụy trong công việc
  2. bảo vệ tài sản
  3. chọn lựa bạn bè tốt
  4. và duy trì cuộc sống cân bằng

Ở đây, Bai-ha-pai-ja à, dù chúng sanh là nông dân, thương nhân, hay làm bất kỳ công việc gì để kiếm sống, chúng sanh cần nỗ lực hết mình, không biết mệt mỏi, và tìm hiểu đủ để có thể tự mình thực hiện công việc và hướng dẫn người khác. Đó chính là tận tụy trong công việc.

Ngoài ra, Bai-ha-pai-ja à, với tài sản kiếm được bằng sự chăm chỉ, chúng sanh cần biết cách bảo vệ nó, không để nó bị mất mát. Đó là bảo vệ tài sản.

Hơn nữa, Bai-ha-pai-ja à, khi chúng sanh sinh sống ở một làng hay thị trấn, nơi có những gia đình tốt đẹp, nơi con cái được nuôi dạy với đạo đức và người lớn sống đúng với giáo lý, chúng sanh cần làm quen, trò chuyện và học hỏi từ họ. Đó chính là chọn lựa bạn bè tốt.

Cuối cùng, Bai-ha-pai-ja à, chúng sanh cần sống một cách cân bằng, không quá phô trương, cũng không quá tiết kiệm. Đó là duy trì cuộc sống cân bằng.

Bai-ha-pai-ja à, bốn điều này sẽ dẫn chúng sanh đến hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại.

(Bài kinh được trích từ: Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya, tập III, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, tr. 52-53.)