Miền trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối “Lời Hay” (“chúng tôi), các sản phẩm bao gồm và không giới hạn với tại địa chỉ https://loihay.com

Tất cả thông tin trên trang web này – loihay.com – được công bố với thiện chí và chỉ nhằm mục đích thông tin chung. “Lời Hay” không có bất kỳ bảo đảm nào về tính đầy đủ, độ tin cậy và chính xác của những thông tin này.

Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web này loihay.com, bạn hoàn toàn chịu rủi ro. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và bản chất của các trang này.

Những liên kết đến các trang web khác không ngụ ý đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã trở thành ‘xấu’.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các điều khoản và chính sách bảo mật khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Hãy chắc chắn kiểm tra Chính sách Bảo mật của các trang web này cũng như “Điều khoản Dịch vụ” của chúng trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.

Trân trọng,
Lời Hay của bậc Trí Giả