Thuê nhà từ 15m2/người mới được đăng ký thường trú nội thành HN

Theo quyết định này, diện tích nhà ở tối thiểu được quy định như sau: khu vực ngoại thành là 8m²/sàn/người và khu vực nội thành là 15m²/sàn/người. Điều này có nghĩa là mỗi người đăng ký thường trú tại một nơi thuê, mượn, hoặc ở nhờ trong Hà Nội cần có diện tích nhà ở tối thiểu như trên.

Đăng ký thường trú nội thành Hà Nội

Cuộc họp thứ 12 diễn ra vào sáng ngày 6.7, với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao, bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng.

Quyết định này áp dụng cho cơ quan đăng ký cư trú trên toàn thành phố và công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, hoặc ở nhờ trong Hà Nội. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ được quy định trong Luật Cư trú năm 2020.

Ngoài ra, quyết định này cũng áp dụng cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan liên quan khác có liên quan đến việc thực hiện quyết định này.

Kết quả biểu quyết
Kết quả biểu quyết

Quyết định đã giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện. Quá trình thực hiện sẽ được rà soát và đánh giá các tác động để điều chỉnh và bổ sung quy định phù hợp với tình hình phát triển thực tế của Hà Nội.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giám sát việc thực hiện quyết định theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định bởi pháp luật.

Mục tiêu của quyết định nàylà để cụ thể hóa quy định của Luật Cư trú, tạo ra cơ sở pháp lý cho Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, cũng như đời sống an toàn xã hội của người dân trên toàn thành phố.

Việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, hoặc ở nhờ đã đóng góp vào việc ổn định an ninh, trật tự và đảm bảo cuộc sống xã hội của người dân tại Hà Nội.

Quyết định này đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua trong cuộc họp thứ 12 vào ngày 6.7.2023. Qua việc áp dụng quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, hoặc ở nhờ, hy vọng sẽ đảm bảo sự ổn định, an ninh và cuộc sống tốt đẹp cho người dân trên toàn thành phố Hà Nội.