Điều khoản sử dụng

“Lời Hay” (“chúng tôi”) là đơn vị vận hành trang web https://loihay.com. Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn truy cập trang web, hoặc xem, sử dụng bất kỳ tài liệu, bài viết, hình ảnh, phần mềm thuộc sở hữu của chúng tôi.

Việc truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào thuộc sở hữu của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng được nêu tại đây. Trong trường hợp bạn không đồng ý với “Điều khoản sử dụng”, vui lòng ngừng kết nối và không sử dụng bất kỳ tài liệu nào thuộc sở hữu của chúng tôi.

Tổng quan

Trang web loihay.com và các trang phụ liên quan được quản lý bởi chúng tôi. Bằng việc sử dụng, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong thông báo pháp lý này, bao gồm chính sách bảo mật thông tin cá nhân, các luật và quy định hiện hành.

Các thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối này và tất cả các thỏa thuận:

 • “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập trên trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
 • “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi” đề cập đến Công ty của chúng tôi.
 • “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi” đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi.

Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất.

Với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật hiện hành của nước sở tại.

Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Thay đổi và chỉnh sửa

Các “Điều khoản sử dụng” này đôi khi có thể được chỉnh sửa và thay đổi bởi chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web này, hãy đọc các điều khoản trên trang này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, có nghĩa là bạn cũng đã đồng ý với các điều khoản mới.

Tính khả dụng của sản phẩm

Một số sản phẩm và dịch vụ có thể không có sẵn ở quốc gia hoặc địa điểm cụ thể mà bạn đang truy cập từ đó. Chúng cũng có thể không có sẵn ở bất kỳ nơi nào khác.

Việc liệt kê và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ trên trang web chỉ nhằm mục đích thông tin và không ngụ ý hay đảm bảo rằng chúng sẽ có mặt tại một quốc gia hoặc địa điểm cụ thể nào.

Đôi khi bạn có thể không truy cập được vào trang web do chúng tôi tạm thời bảo trì hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác trong môi trường mạng hiện có. Chúng tôi có thể ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc bất kỳ phần mềm, tài liệu nào liên quan vào bất kỳ thời điểm nào.

Quyền sở hữu

Tất cả các tài liệu bao gồm bài viết, hình ảnh, phần mềm, từ khóa, giao diện và nội dung có trên trang web đều được bảo vệ bản quyền (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) theo luật pháp quốc gia và hiệp ước quốc tế.

Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng hiển thị trên trang web phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác của chúng tôi hoặc của nhà cấp nội dung liên quan. Bản quyền đã được bảo lưu.

Quyền pháp lý

Các điều khoản và điều kiện sử dụng, chính sách bảo mật thông tin, nội dung và phần mềm trên trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp quốc gia và tòa án có thẩm quyền sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

Quy định bảo mật thông tin

Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và cố gắng sử dụng biện pháp và nguồn lực khả dụng của đội ngũ để bảo vệ thông tin của bạn.

Bất kỳ hình thức nào dùng để can thiệp vào trang web hoặc cấu trúc dữ liệu đều là vi phạm pháp luật. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán hoặc khuyến khích hành vi xâm phạm thông tin cá nhân hoặc làm ảnh hưởng, thay đổi hoặc can thiệp vào thông tin cá nhân trong quá trình khách hàng gửi đi hoặc trang web đã nhận được.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, loihay.com và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài liệu trên trang web.

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập trang web này từ loihay.com cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng mình, tùy thuộc vào các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Đăng lại tài liệu.
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu.
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu.
 • Phân phối lại nội dung.

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến và thông tin trong các lĩnh vực nhất định của trang web. Trang web không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng hiển thị trên trang web. Bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến của chúng tôi, đại lý và/hoặc chi nhánh.

Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng, không phải của chúng tôi. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh hoặc phải gánh chịu từ việc sử dụng, đăng tải hoặc xuất hiện của Bình luận trên trang web này.

Quản trị viên có quyền giám sát tất cả các Bình luận và loại bỏ bất kỳ Bình luận nào được coi là không phù hợp, xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng

 • Bạn có quyền đăng Bình luận trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy.
 • Bình luận không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bình luận không chứa tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp khác là sự xâm phạm quyền riêng tư.
 • Bình luận sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh, tập quán hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Theo đây, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và cho phép người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ Bình luận nào của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi

Các cơ quan tổ chức sau có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ.
 • Các công cụ tìm kiếm.
 • Cơ quan tin tức.

Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách tương tự như họ siêu liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác.

Các Doanh nghiệp được Công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ việc vận động các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang Web của chúng tôi.

Các cơ quan này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc đến thông tin Trang web khác, miễn là liên kết:

 • Không lừa đảo theo bất kỳ cách nào.
 • Không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên liên kết.
 • Phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại cơ quan sau: Người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến.

Điều khoản khác

Các điều khoản sử dụng này và bất kỳ điều khoản bổ sung nào trong tương lai sẽ thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn liên quan đến hành vi sử dụng trang web. Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ điều khoản liên quan nào không ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi, bất kỳ lúc nào.

Tất cả các điều khoản và điều kiện cũng như phát sinh liên quan được chi phối và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi các điều khoản và chính sách liên quan và chúng có hiệu lực ngay từ thời điểm được đăng tải trên trang web.

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và chính sách, và chỉ sử dụng trang web và dịch vụ khi bạn đã chấp nhận và hiểu rõ những quy định này.

Trân trọng,
Lời Hay của bậc Trí Giả