EVN tạm đình chỉ một giám đốc để thanh tra công tác điều hành cung cấp điện

EVN đã tạm đình chỉ chức vụ của ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, để tham gia thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý và điều hành cung cấp điện.

EVN tạm đình chỉ công tác một giám đốc

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Công điện số 517 ngày 6.6.2023 về việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa khô năm 2023 và trong tương lai, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ ngày 1.1.2021 đến ngày 1.6.2023.

Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm các lãnh đạo từ Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ Dầu khí và than.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, cho biết rằng gần đây đã xảy ra tình trạng gián đoạn cung cấp điện gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Với vai trò quản lý nhà nước, từ cuối năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều chỉ đạo liên quan đến việc cung ứng điện trong năm 2023, bao gồm kế hoạch cung cấp nhiên liệu như than, dầu và khí cho việc sản xuất điện.

Ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh rằng năng lượng, đặc biệt là điện, không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn liên quan đến an ninh, an toàn quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, ông cho rằng việc xảy ra tình trạng thiếu điện cần phải được xác định nguyên nhân một cách rõ ràng, tìm ra giải pháp khắc phục và xử lý kịp thời.

Ông Diên nói: “Việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1.1.2021 đến 1.6.2023 là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công điện số 517 ngày 6.6.2023, nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác và giải pháp khắc phục trong tương lai.”

Ông cũng yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật và chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan chức năng. Đồng thời, đoàn thanh tra cần đánh giá tình hình và kết quả thực hiện của EVN.

Trong quá trình thanh tra, cần làm rõ các vấn đề như cung ứng và đảm bảo nhiên liệu cho các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, tận dụng các nguồn điện (về mặt kỹ thuật) một cách công bằng, vấn đề truyền tải điện, và việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo rằng: “Đoàn thanh tra cần tiến hành công việc một cách khẩn trương và quyết liệt trong vòng 30 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ”. Ông cũng chỉ định Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực và Vụ trưởng Vụ Pháp chế giám sát trực tiếp hoạt động của đoàn thanh tra để đưa ra kết luận chính xác và khách quan. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được phân công đại diện cho Bộ trưởng để trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra này.