Diễn viên điện ảnh, chỉ huy âm nhạc… là ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Các ngành nghề liên quan đến nghệ thuật vừa được thêm vào danh sách các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm theo thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH.

Chỉ huy âm nhạc được liệt kê vào ngành học nguy hiểm độc hại

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH, thay thế thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH, và công bố danh sách các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm ở trình độ trung cấp và cao đẳng.

Danh sách này đã được bổ sung và kéo dài thành 7 trang giấy, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nghệ thuật, khai thác khoáng sản, vận tải, điện, nông-lâm nghiệp, da giày – dệt may, vệ sinh môi trường và thương mại.

Mục tiêu của thông tư này là cập nhật và bổ sung những ngành, nghề học có tính chất nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm mà không được đào tạo trong quá trình học tập mới phát triển; hoặc những công việc trong ngành, nghề liên quan mà sinh viên gặp phải trong quá trình học, thực hành và thực tập, có liên quan đến những yếu tố nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.

Thông qua đó, thông tư này tạo điều kiện cho sinh viên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi học và giảng dạy những ngành, nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Hàng loạt ngành nghề nghệ thuật lần đầu xuất hiện

Diễn viên xiếc cũng được thêm vào ngành học nguy hiểm, độc hại trong thông tư lần này
Diễn viên xiếc cũng được thêm vào ngành học nguy hiểm, độc hại trong thông tư lần này

Đáng chú ý là, so với thông tư số 36/2017, thông tư mới đây đã bổ sung và cập nhật nhiều ngành nghề nghệ thuật trong danh sách nghề nặng nhọc, độc hại.

Ở trình độ trung cấp, danh sách bao gồm nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế, dân ca, chèo, tuồng, cải lương, kịch nói, kịch múa và diễn viên kịch điện ảnh, biểu diễn xiếc…

Còn ở trình độ cao đẳng, danh sách đã bổ sung các ngành nghề như giáo viên huấn luyện xiếc, nghệ thuật biểu diễn dân ca, biểu diễn xiếc, diễn viên kịch điện ảnh, diễn viên sân khấu kịch hát, diễn viên múa, thanh nhạc và chỉ huy âm nhạc…

Trước đó, thông tư số 36/2017 không đề cập đến ngành nghề nào trong lĩnh vực nghệ thuật trong danh sách nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm ở trình độ trung cấp và cao đẳng.